www.wezel-stryszek-bialeblota.pl

Kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą rozwijać się, dzięki tzw. funduszom europejskim.

Są to środki finansowe, przyznawane społeczeństwu i poszczególnym jednostkom organizacyjnym, na rozwój gospodarki, przedsiębiorczości, przemysłu, poszczególnych regionów oraz środowisk. Z funduszy można korzystać dwojako – kreując własne projekty, lub współtworząc pomysły innych.

Jak informuje Portal Funduszy Europejskich, do 2020 roku środki będą przyznawane z pięciu programów krajowych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia oraz z 16 programów regionalnych. Najistotniejsze w pracy nad pozyskiwaniem dofinansowania jest określenie swojego planu i potrzeb, które dotyczą naszych umiejętności i działalności.

Oprócz dotacji możliwe jest też uzyskanie pożyczki z unijnych pieniędzy, które pozwolą nam tchnąć duszę w projekt. Więcej danych można uzyskać w punktach informacyjnych, na terenie całej Polski.

pomoc przy europejskim nakazie aresztowania wrocław

Doradztwo podatkowe Kraków https://www.dnb.com/pl-pl/produkty/raport-handlowy/
Maciej
News Reporter
Pasjonat motoryzacji, w wolnym czasie lubiący pisać